Loading

Wharton German Club

Chris Lyle MBA Student 2019
clyle@wharton.upen...
Treasurer
Profile Photo Axel Mange MBA Student 2020
amange@wharton.upe...
Officer
Profile Photo Vanessa Hering MBA Student 2019
vhering@wharton.up...
President